البسه نظامی پاتن فرم

برای قیمت با ما تماس بگیرید
PN-T99P
موجود

انواع پارچه نظامی

تعریف پارچه های نظامی :

منظور از پارچه های نظامی چیست؟ واژه ( پارچه نظامی ) تنها مختص نام یک پارچه خاص نیست بلکه صفتی است که اغلب در رابطه با تمامی پارچه های مورد استفاده در لباس پرسنل افراد نظامی و شبه نظامی (military clothing ) به کار برده می شود که می تواند ساده یا طرح داشته باشد و همچنین با توجه به پیشرفت صنعت مد، این طرح از پارچه ها کم کم وارد پوشش روز مره مردم نیز شد از این رو هر نوع پارچه ای با طرح های پلنگی، چریکی، کامپیوتری یا دیجیتال را می توان در دسته پارچه های نظامی قرار داد.

کاربرد انواع پارچه نظامی در صنایع دفاعی:

لباس نظامی ( military uniform ) و یونیفرم سربازان یکی از موارد مهم در صنایع دفاعی و نظامی است که هر ساله تحقیقات فراوانی در رابطه با آن می شود. قابلیت های پارچه مصرفی، طرح پارچه و سبک دوخت و مدل لباس از اساسی ترین نکات مورد بحث در لباس های نظامی می باشد.