لباسکار یکسره پاتن

برای قیمت با ما تماس بگیرید
PN-T99R
موجود

• حالت کشسانی زیاد

• مقاوم در برابر محلول رقیق و سرد اسیدها

• مقاوم در برابر حرارت

• ایمن در برابر حشرات

• مقاوم در برابر مواد قلیایی

همه افرادی که در محیط های صنعتی شاغل هستند. مطلوب است لباس کاری که استفاده می کنند با کار شان متناسب باشد. پوشیدن لباس کار به منظور حفاظت از مخاطرات بیرونی

.لباس کار انواع گوناگونی دارد،.

که باتوجه به نوع محیط کار، شرایط آب و هوایی توسط کارفرما انتخاب میگردد انواع لباس کار شامل

شامل لباسکار یکسره ، دو تیکه یا کاپشن شلوار و لباسکار دوبنده و جلیقه می باشد

جنس پارچه ای که برای تولید مصرف شده خیلی مهم است،